Silkeborg Retshjælp

Silkeborg Retshjælp

Om bloggen

Denne blog er til udveksling af bemærkninger om retshjælpsarbejde i almindelighed og Silkeborg Retshjælps retshjælpsindsats og arbejde i lokalområdet i særdeleshed, derunder gerne ros og kritik om vores indsats. Men vi vil og kan ikke i denne blog indgå i en offentlig diskussion om indholdet i konkrete sager.

Velkommen

VelkommenPosted by Ole Dueholm, daglig leder 06 Aug, 2010 15:22

Retshjælpen har nu fået en hjemmeside og det har været naturligt i forbindelse hermed at åbne op for kommentarer og måske nærmere diskussion omkring retshjlpens virke.

Indledningsvist er det et eksperiment. Og vi vil være opmærksomme på, at det på den ene side er vigtigt med åbenhed, men at det på den anden side ikke må udvikle sig til et tidsforbrug, der ikke er rimeligt fordi et tidsforbrug til at diskutere på bloggen uvægerligt vil fragå den tid, hvor vi kan hjælpe de rådsøgende. Vi vi derfor søge at opnå en passende balance.

Men med dette forbehold så hjertelig velkommen til vores blog.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.